Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można być identyfikowanym osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Twoje dane kontaktowe można znaleźć w odcisku tej strony internetowej.

W jaki sposób pozyskujemy dane o użytkownikach?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, przekazując nam to. Na przykład mogą to być dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że strona internetowa jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być używane do analizowania zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich danych?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo zażądać, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku, aby uzyskać dalsze pytania dotyczące ochrony danych.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacji, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do witryny internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy dla naszych potencjalnych i dotychczasowych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz Hoster będzie przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia jego obowiązków w zakresie wykonania i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych, zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z naszym hosterem.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchozą ochronę twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśniono w nim również, w jaki sposób i w jakim celu jest to celowe.

Pragniemy podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

Henning Sündermann
Serwis obrabiarek
Wellenbergstr. 7
27299 Langwedel

Numer telefonu: +49 (0) 4232 / 9 45 89 87
Adres e-mail: info@henning-suendermann.de

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Wycofanie z tego danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a ich cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które ma być spowodowane ich wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także do marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ ZAWSZE PRAWO DO BYCIA Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, PRZED PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH DISCENDMENT; TO ZŁOCISTE RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA NA TYCH OZNACZEŃ. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM PRZETWARZANYM PRZEZ NAS, NIE BĘDZIEMY W STANIE PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ZA CO JEST ZALECEŃ, ABYŚMY MOGLI PRZETWARZAĆ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZAĆ PRAWA DO PRAW (ZOB.

BĘDĄ DANE OSOBOWE DO WYKORZYSTANIA DO BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKU, MASZ PRAWO, PRZEZ CAŁY CZAS PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW DANYCH OSOBOWYCH; TO ZŁOCISTE RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA, DO TEJ PORY Z BEZPOŚREDNIM ZASTOSOWANIEM W ZWIĄZKU. W PRZYPADKU KONTAKTU Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE W WIĘKSZYM ZAKRESIE W CELU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ (STRESZCZENIE ART. 21 RODO 2).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO zainteresowane osoby mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadanym do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, zmieniając linię adresową przeglądarki z „http://” na „https://” i ikonę kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i sprostowanie

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnego przechowywania danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawa do sprostowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku na dalsze pytania dotyczące tematu danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania badania masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku sprzeciwu na mocy art. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili promocyjnych

Niniejszym sprzeciwia się korzystać z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niechcianego wysyłania informacji reklamowych, np.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie) na twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia samodzielnie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie stron trzecich mogą być również przechowywane na urządzeniu użytkownika po wejściu na naszą stronę internetową (pliki cookie innych firm). Umożliwiają one nam lub Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie będą działać bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub w celu zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz używać (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru odbiorców internetowych) są obliczane na podstawie art. 1 lit. f RODO, o ile nie zaznaczono inaczej. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie dla technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane świadczenie swoich usług. Jeżeli wymagana jest zgoda na przechowywanie plików cookie, przechowywanie przedmiotowych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgody można w każdej chwili cofnąć.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w przypadkach po przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może być ograniczone.

O ile pliki cookie są wykorzystywane przez strony trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o twoją zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics

Ta strona internetowa korzysta z technologii usercentrics cookie-consent w celu uzyskania twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z niektórych technologii i dokumentowanie ich zgodnie z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej „Usercentrics”).

Po wejściu na naszą stronę internetową następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

 • Twoja zgoda(-y) lub cofnięcie twojej zgody(-ów)
 • Twój adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje o urządzeniu
 • Czas wizyty na stronie internetowej

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać użytkownikowi udzielone zgody lub ich cofnięcie. Dane zbierane w ten sposób są przechowywane do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, usunięcie pliku cookie Usercentrics samodzielnie lub cel przechowywania danych zostanie pominięty. Obowiązkowe ustawowe obowiązki zatrzymywania pozostają nienaruszone.

Usercentrics służy do uzyskania wymaganych prawem zgód na korzystanie z niektórych technologii. Podstawą prawną tego jest art. 1 str. 1 lit. c RODO.

Umowa o realizację zamówienia

Podpisaliśmy umowę na realizację zamówienia z Usercentrics. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że Usercentrics przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Kontakt

Jeśli wyślesz do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza wniosku, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia wniosku i w przypadku pytań uzupełniających. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zostało to zakwestionowane.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Wniosek e-mailem, telefonem lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) z niego wynikające, będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zostało to zakwestionowane.

Dane, które wysyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności ustawowe okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe dostarczone przez Google, aby zapewnić jednolity wygląd czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie ma miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq i Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”).” Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np. w formie kontaktowej) odbywa się przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na stronę internetową. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas pobytu odwiedzającego witrynę na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o odbywaniu analizy.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed obraźliwym automatycznym szpiegiem i spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.